Yazar
Göksel N. DEMİRER
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisi, Doç. Dr.

Yazar
Ethem TORUNOĞLU
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi