Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Metin / Text
  • Dergimiz tüm tabip odalarımızın seçimli kongrelerinin hazırladıkları ve 14 Mart Sağlık Kurultayı çalışmalarının devam ettiği bir ortamda hazırlandı. Dergimiz elinize geçtiğinde tüm tabip odalarımız seçimlerini yapmış ve iki sene için görev yapacak idare heyeti kadrolarını seçmiş olacaklardır. Tabip odalarımızın yeni idare heyetlerinin çalışmalarında Toplum ve Hekim olarak başarılar diliyoruz. 1978'de Sağlık Düzeyimiz adlı yazıda sağlık alanında en son verilerin geçmiş yıllarla karşılaştırılması yapılıyor. Yazı en son istatistikleri içermesi bakımından bir kaynak niteliğinde. TTB Merkez Konseyi İlaç Komisyonu iki çalışmasını yayınlıyor. İlaç yokluğu üzerine yapılan saptama ve nedenleri, ilaç üzerine temel ilaçların saptanması Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuda önerisi çalışmalarını içeriyor. Beslenmenin gelişime etkisi ve kötü beslenmenin zihin yeteneklerine tesirlerini içeren yazılar Dünya Çocuk Yılı içinde yayınlanması bakımından ayrı bir anlam taşımakta. Bu sayımızın çeviri yazısı «Kapitalist Düzende Sağlığın Fiyatı.» Dr. Nuran Atmanoğlu Bedia Kervancıoğlu anısına, duygularını iletiyor. Dr. Ahmet Saltık iki anısı ile Mütetabbipler sorununu dile getiriyor. Doç. Dr. Nevzat Eren Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Sağlık Planlaması görüşlerinin ikinci kısmını veriyor. Her zaman olduğu gibi dergimiz çalışmalardan verdiği kısa haberlerle bitiyor. Gelecek sayıda tekrar beraber olmak dileğiyle.