Yazar
Osman Şadi YENEN
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hast. Derneği (KLİMİK) Başkanı, Prof. Dr.