Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Metin / Text
  • Zaman zaman ve son verilerle sağlık hizmetlerinin durumunu saptamak, karşılaştırmalar yapmak, ülke sağlığının ulaştığı düzeyi ortaya koymak bakımından gereklidir. Hasta Yatağı Durumu : 1978 yılı sonunda ülkemizdeki hastane sayısı 306, hasta yatağı sayısı 108.187'ye ulaşmıştır. Bu durum, hasta yatağı bakımından 1973 yılı başında 94.937, 1976 yılı başında 100.480 idi. 1973 yılı ile 1979 yılı arasında ilk 3 yıllık hasta yatağı sayısında artış son 3 yılda daha da fazlalaşmıştır. Fakat bu artışlar en az gereksinimi karşılayacak ölçüde değildir. Dünya Sağlık Örgütü'nün bizim gibi ülkelere tavsiyesi olan 10.000 kişiye 30 hasta yatağı önerisine ulaşmak için daha (nüfusun 45 milyon kabul edilirse) 27 bin hasta yatağına gereksinim vardır. 1976 yılı başında hasta yataklarının % 95,2'si kamu sektöründe iken 1978 yılı sonunda bu oran % 94,5'a inmiştir. Özel hastane yataklarında bir artış söz konusudur. Sağlık Personeli Durumu : Ülkemizde 1978 yılı sonu (31.10.1978) saptamasıyla hekim sayısı 26.577'ye ulaşmıştır. Hekim sayısında artış olumlu gibi görünürken hekim dağılımındaki dengesizlik ülke hekim açığını dolduramamaktadır. Hekimlerin % 61'inin uzman oluşu, bu uzmanların da % 46'sının özel sektörde çalışması üç büyük ilde toplanan % 70 hekim bile bu iller için yetersiz durumda kalmaktadır. Özellikle pratisyen hekim azlığı, ilk müracaat birimlerinin örgütlenmemiş olması (sağlık ocakları gibi) uzman hekimler üzerine düşen görevleri artırmaktadır. Tablo 2, 1973 yılından beri sağlık personeli arasında artışı göstermektedir. Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi : 1978 yılında sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği il sayısı 40'a yükselmiştir. Sağlık ocağı sayısı 1531'i, sağlık evi sayısı 5960'ı bulmuştur. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerin nüfusu 18 milyonu bulmuştur. (Genel nüfusun % 42'si). Tüm illerin sosyalleştirilmesi 1978'de tamamlanması planlanmıştı. Bu konuda hedefin % 50'si bile gerçekleştirilememiştir. Aralık 1978 itibarıyla sağlık ocaklarında çalışan hekim sayısı 1100'dür. 16.900 kişiye bir hekim düşmektedir. Sosyalleştirmede ortalama 7000 kişiye bir hekim düşmesi planlanmıştı. Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi : SSYB'nın 1979 yılı bütçe teklifi 17.4 milyardır. Bu rakam yıl içinde özlük hakları için verilecek 9.3 milyar ile birlikte 26.7 milyarı bulmaktadır. Böylece tüm bütçenin % 6.77'si sağlığa ayrılmıştır. Bu da kişi başına sağlığa ayrılan pay 641 lira demektir. Bu yazımızdan amaç, ülke sağlığının en son verilere göre eriştiği durumu okurlarımıza vermekti. Mevcut erişilen durumun yeterliliği ve niteliği üzerinde bir yorum yapmamayı, bunu gelecek yazılarımıza bırakmayı uygun bulduk.

Tablo Başlıkları / Table Heads

  • Tablo 1. Hasta Yatağı Durumu Not: Rakamlar ilgili yılın ilk aylarına aittir. Tablo 2. Sağlık Personeli Durumu (x) 1978 yılı rakamı 31.10.1978 tarihli saptamadır.