Yazar
Ayşegül YILDIRIM
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Arş. Gör. Dr.

Yazar
Işıl MARAL
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Yrd. Doç. Dr.