Yazar
Alpay AZAP
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD, Uzm. Dr.

Yazar
Dilaver KAYA
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Arş. Gör.