Yazar
Reyhan UÇKU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr.

Yazar
ZuhaI OKUYAN
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Etk AD, Prof. Dr.