Yazar
Cavit OLGUN
Sosyal Sigortalar Kurumu Adana Karşıyaka Dispanseri, Dr.

Yazar
Murat CİVANER
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Etik AD, Dr.