Yazar
Nuran ATMANOĞLU
Dr.

Metin / Text
  • Dr. Bedia Kervancıoğlu ablamız aramızdan ayrıldı. Üzüntümüz, ızdırabımız sonsuzdur. Yeri doldurulamayacak nadir insanlardan biriydi. Hakkında sayfalar dolusu yazılar yazılabilir. Romanlara konu olabilecek kadar haraketli ve anlamlı bir hayatı vardı. O herkesin her işine koşar, herkesin her derdiyle ilgilenirdi. Çünkü o herkesin «Bedia Abla»sıydı. Antalya'nın «Doktor hanım»ıydı... Hepimiz doktoruz! Fakat «doktor hanım» denince o akla gelirdi. Çünkü o doktorluğun simgesiydi! İnsanlık simgesiydi! İlk tanıştığım zaman Bedia Abla bana dünyanın «8.ci harikası» gibi bir şey gelmişti... Sonraları daha iyi tanıma fırsatı bulduğumda hayranlığım günden güne arttı... O bir doktordu! Tıbbıyeyi bitirdiği yıl olan 1940'larda başlayarak bütün hayatı boyunca hastalarına yardımcı olmak için çırpındı durdu. Sıtma mücadeelsinde şu kadar hastayı bizzat tedavi ettiğini gözlerinde sonsuz bir mutluluk ve gururla söylerdi! O bir öğretmendi köy enstitülerinde. Ve onunla ne kadar iftihar ederdi. Ne mutlu onun okuttuğu, onun yol gösterdiği köy çocuklarına. Onları anlatırken heyecanlanır, sevinir, mutlu olurdu! Büyük Atatürkcülüğünü her fırsatta tekrarlar, etrafına, talebelerine Atatürk'ü anIatmağa, Atatürk sevgisi aşılamağa çalışırdı. Bir takım başka bölünmüş ideolojilere inanmaz, bizim için Atatürk'ten başka idealin, liderin olamayacağını söyler, bunun her yerde, her zaman coşkunlukla müdafaasını yapardı. O bir anneydi! Bütün çocukları ve dört çocuğunun annesi! Çocuklarını iyi birer meslek sahibi ve memlekete faydalı insanlar olarak görmekten mutluydu, onları tek başına yetiştirmek için verdiği mücadelede .. . Mücadeleci ve yapıcı kişiliği, canlılığı, bitmek bilmez neşesi ve enerjisiyle örnek bir insandı! Hepimize çok şey verdin Bedia abla ... Yazık ki biz sana bir şey yapamadık... Tatlı tatlı anlattığın hikayeleri, olayları, eleştirileri yazamadık, banda alamadık! Nereden bilebilirdik böyle aniden aramızdan ayrılacağını. .. Konduramadık, çünkü sen yaşamın kendisiydin! Sanki ölümsüzdün! Sen gözyaşımızda ve kahkahamızda daima yaşayacaksın. Nur içinde yat Bedia abla.