Yazar
Sıdıka KAYA
Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu, Doç. Dr.

Yazar
Kafiye EROĞLU
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Doç. Dr.

Yazar
Gülşen VURAL
Gazi Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Doç. Dr.