Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Metin / Text
  • Geçtiğimiz ay, 14 Martların değerlendirildiği ve tüm tabip odalarımızın seçimli kongrelerinin yapıldığı yoğun çalışmalarla dolu idi. Daha önce de bildirdiğimiz gibi bu yıl tüm tabip odalarımızın yöresel 14 Mart kutlamalarının yanında Sağlık Kurultayı İzmir'de yapıldı. Oldukça kalabalık topluluğun izlediği Sağlık Kurultayı '79 u ayrıntılarıyla okuyucularımıza vermeye çalıştık. Başarılı bir Sağlık Kurultayı izledik İzmir'de. Diğer kentlerden kurultayı izlemek üzere pek çok hekim İzmir'e gelmişti. Hepsi de aynı görüntü ile İzmir'den ayrıldıklarını gözledik. İzmir Tabip Odası'nın bu başarısını Toplum ve Hekim olarak kutlarız. Dr. Erdal Atabek tarafından yapılan kurultay açış konuşmasını, Sağlık Kurultayı Hazırlık Komitesi Başkanı Prof. Dr. Cumhur Ertekin'in yaptığı konuşmanın tam metnini veriyoruz. Ayrıca Sağlık Kurultayı izlenimlerini fotoğrafları ile birlikte sizlere iletmek üzere Toplum ve Hekim hazırladı. Şakir Derkut'un, 14 Mart üzerine yaptığı bir incelemesini yayınlıyoruz. İzmir Tabip Odası tarafından Ana Çocuk Sağlığı Fotoğraf Yarışması'nda birincilik ödülü kazanan Dr. Savaş Erçal'la TTB MK Foto Film Merkezinin yaptığı bir röportaj, Dr. Erçal'ın fotoğraf konusunda görüşlerini belirliyor. Bir Çiledir Biz Yaşadık. Sami Arısoy, bir cüzamlının yaşam öyküsünü kaleme almış. Arısoy'un bu öyküsünün okuyucularımızın beğenisini kazanacağını umuyoruz. İzmir Tabip Adasının Özlük Işleri Bürosu tarafından hazırlanan «Tam Süre Çalışma Sonrasıl Hekimlerin Sendikalaşma Savaşımı» başlıklı yazısı tüm emekçilerin olduğu gibi sağlık personelinin gündemde olan «Sendikalaşma Sorunu» üzerine açılımlar getirmekte. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Ana-Çocuk Sağlığı Çalışma Grubu tarafından hazırlanan doğum kontrolu konusunda eğilim ve uygulamalar, dünyada ve Türkiye'de durum, İstanbul kentinde yaptığı araştırmanın sonuçlarını içeren çalışmanın ilk bölümünü veriyoruz. Çalışmayı yürüten Dr. Dora Küçükyalçın, Dt. Zişan Kızıl, Stj. Dr. Piraye Oflazer ve Stj. Dr. Ezher Kuran'a bu başarılı çalışmalarından dolayı Toplum ve Hekim olarak teşekkür ederiz. Bu sayımızın çeviri yazısı «Hava Koşulları ve Sağlık» Son sayfalarımızda Tabip Odalarımızın Mart Seçim sonuçlarından bize gelen haberleri veriyoruz. Gelecek sayımızda tekrar birlikte olmak dileğiyle.