Yazar
İlker BELEK
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağ. AD, Doç. Dr.

Yazar
Hülya BELEK
7 Nolu AÇS-AP Merkezi, Halk Sağlığı Uzm.