Yazar
M. Şükrü GÜNER
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve İstanbul Tabip Odası Eski Genel Sekreteri