Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Metin / Text
  • Toplum ve Hekim'e başlamadan önce tüm sağlık emekçilerine ve tüm emekçilere 1 Mayıs kutlu olsun ... Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Ana Çocuk Sağlığı Çalışma Grubu'nun nüfus planlaması üzerine yaptığı çalışmanın ikinci bölümünü veriyoruz. Bu bölümde özellikle Türkiye'deki durum incelenmekte, gebeliği önleme çalışmalarından bahsedilmekte ve nüfus planlaması üzerine öneriler getirilmektedir. «Çekoslovak Life» Dergisinden 1979 Uluslararası Çocuk Yılı ile ilgili bir yazıyı İstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerinden Mustafa Arıcan çevirdi. Yine İstanbul Tıp Fakültesi Mezuniyet Komitesi «Bitirirken» başlıklı yazılarıyla yeni hekimlerin Türkiye Sağlık Sorunlarına bakışlarını sergiliyorlar. Doç. Dr. Ahmet Çelikkol, mütatabbipler sorununu, sosyalizasyon ve Tam Gün Yasası açısından ele almış... İlk basamak sağlık hizmeti nedir? Dünya Sağlık Örgütü'nün konu üzerine çıkartmış olduğu 9 ayrı serilik yazının bir bölümünü Emin Arısoy ve Özcan Gökçe çevirdiler. Yine Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık sorunlarının çözümünde yaptığı önerilerinden Sistem Analizi Yöntemi konusu Dr. Dora Küçükyalçın tarafından incelendi. Ülkemizde eczacıların sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde değerlendirilmesini Ec. Neşe Boztok, Dr. Yürük İğriboz incelemiş. Okuyucularımızın ilgiyle izleyeceklerini umuyoruz. İzmir Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Bürosu tütün işkolunda çalışan kadınların sağlık sorunlarını araştırması başarılı bir çalışma örneği veriyor. Kuduz, sosyal bir hastalık. Ülkemizde giderek artan kuduz vakaları. Konu üzerinde İstanbul Kuduz Hastanesi Başhekimi Dr. Ferhat Kut bilgi vermekte. Özellikle son yıllarda artan rakamlar dikkatimizi çekiyor. Normal kan basıncı ölçümü ile ilgili yapılan bazı hataları Dr. Çağatay Güler inceliyor. Mayıs sayımız, her zaman olduğu gibi Türk Tabipleri Birliği'nin yaptığı ve hazırlamakta olduğu çalışmaları içeren Toplum ve Hekim'den haberlerle bitiyor. Gelecek sayıda tekrar buluşmak dileğiyle.