Yazar
Şafak Taner GÜRSOY
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Yrd. Doç. Dr.

Yazar
H. Aslı DAVAS
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Arş. Gör. Dr.