Yazar
Orhan AYLAN
Etlik Veteriner Araştırma Enstitüsü, Uzm. Vet. Hek.

Yazar
Necati DEDEOĞLU
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr.

Yazar
Erkan ÖZCENGİZ
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi, Aşı-Serum Üretim ve Araştırma Bölümü, Mik. Dr.

Yazar
Necdet ÜNÜVAR
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Prof. Dr.