Yazar
Özen AŞUT
Genel Pratisyenlik Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı, Dr.

Yazar
M. Şükrü GÜNER
Türk Tabipleri Birliği Eski Genel Sekreteri, Dr.

Yazar
Şükrü HATUN
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hast. Çocuk Endokrinoloji BD, Dr.

Yazar
Güray KILIÇ
İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Dr.

Yazar
Veli LÖK
İzmir Tabip Odası Eski Başkanı, Dr.

Yazar
Selim ÖLÇER
Diyarbakır Devlet Hastanesi, Dr.