Yazar
Erol GÜRPINAR
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD, Uzm. Dr. (Makale hazırlandığı dönemde DEÜTF Halk Sağlığı AD, Araştırma görevlisi)

Yazar
Berna MUSAL
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD, Prof. Dr