Yazar
Ata SOYER
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Yazar
Ayşe ÖZTÜRK
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İş Sağlığı Doktora Öğrencisi