Yazar
B. Faruk ERDEN
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AD, Prof. Dr.

Yazar
Hafize ERDEN
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk AD, Öğr. Gör.