Yazar
Nuri İhsan KALYONCU
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakalaji AD, Doç. Dr.

Yazar
Ersin YARIŞ
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakalaji AD, Prof. Dr.