Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Metin / Text
  • Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, tabip odalarıyla birlikte 1979 Uluslararası Çocuk Yılı çalışmalarına etkin bir biçimde katılmaktadır. Dergimizin Haziran Sayısında ağırlıklı konuları Ana ve Çocuk Sağlığı olarak belirledik. Prof. Dr. Dirican, Doç. Dr. Aytekin, Prof. Dr. Gülesen'in «Sağlık Düzeyinin Belirlenmesinde 0-4 Yaş Ölüm Orantısının Değeri», Dr. Kaynak ve Dr. Akar'ın hazırladığı «Kapitalist Toplumda Ana Emeğinin Konumu ve Çocuk Sağlığına Etkileri», Dr. Sezer'in «Türkiye'de Ana ve Çocuk Sağlığı» incelemesi Çocuk Yılı Çalışmalarının yürütüldüğü sırada değer taşıyan ve okuyucularımızın beğeniyle izleyecekleri ve faydalanacakları konuları içermekte. WHO ve UNICEF'in 6-12 Eylül 1978'de Kazak SSCB Başkenti Alma-Ata'da Türkiye'nin de katıldığı «Temel Sağlık Hizmetleri» konulu Konferansın sonuç bildirisinin tam metnini veriyoruz. Dr. Gazanfer Aksakoğlu'nun Sağlık Örgütlenmesi ve Tıp Eğitimi modelleri konusu yazısı örgütlenme ve eğitim açısından değerli bir araştırma. Bu sayıda çeviri yazımızı Dr. Dinç yaptı. Yeni «Yeni Bir Emperyalizm Türü». Okuyuculanmızın ilgiyle karşılayacaklarını umuyoruz. Ulusal ve bölgesel düzeyde sağlık planlaması yazısının son bölümünü veriyoruz. Stj. Dr. Süreyya Ülker Hekimlik Terimlerinin Türkçeleştirilmesi konusunda yapılan çalışmaları ve bu konuda önerilerini aktarıyor. Haziran Sayımız her zaman olduğu gibi Toplum ve Hekim'den haberlerle son buluyor. Gelecek sayıda tekrar buluşmak dileğiyle.