Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Yazar
Ahmet Haşim KÖSE
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi, Doç. Dr.