Yazar
Gamze Yücesan ÖZDEMİR
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dr.

Yazar
Ali Murat ÖZDEMİR
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dr.