Yazar
Rojan ARCAK
Dicle Üniversitesi Atatürk S. H. M. Y. O. Öğretim Görevlisi

Yazar
İlhan DİKEN
Türk Tabipleri Birliği Diyarbakır Tabip Odası Başkanı

Yazar
Nevruz CÜRCEĞİZ
Pratisyen Hekimlik Derneği Diyarbakır Şubesi Genel Sekreteri