Yazar
Kayıhan PALA
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Doç. Dr.

Yazar
Dilnaz SARISÖZEN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Doktora Öğrencisi

Yazar
Alpaslan TÜRKKAN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Doktora Öğrencisi

Yazar
Nazmi GÜNAY
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Doktora Öğrencisi