Yazar
Özlem ÖZKAN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Sağlık Yüksekokulu Öğretim Görevlisi, Dr. Hem.

Yazar
Aslıhan ÇATlKER
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Sağlık Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği Bilim Uzmanlığı Öğrencisi, Ar. Gör.