Yazar
Servet AKER
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Uzm. Öğr., Dr.

Yazar
Cihad DÜNDAR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Öğr. Üyesi, Doç. Dr.

Yazar
Yıldız PEKŞEN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Öğr. Üyesi, Prof. Dr.