Yazar
Süheyla Altuğ ÖZSOY
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı AD, Doç. Dr.

Yazar
Fatma Başalan İZ
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı AD, Arş. Gör.