Yazar
Mukadder MOLLAOĞLU
Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu İç Hastalıkları Hemşireliği AD, Yrd. Doç. Dr.

Yazar
Tülay Kars FERTELLİ
Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu İç Hastalıkları Hemşireliği AD, Arş. Gör.

Yazar
Fatma ÖZKAN TUNCAY
Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu İç Hastalıkları Hemşireliği AD, Arş. Gör.