Yazar
Coşkun BAKAR
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Uzm. Dr.

Yazar
Seval AKGÜN
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr.