Yazar
Hür HASSOY
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Uzm. Dr.

Yazar
Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Yrd. Doç. Dr.