Yazar
İsmail ŞİRİNER
Kocaeli Üniversitesi Ektisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, Yrd. Doç. Dr.