Yazar
Diyarbakır-Mardin-Siirt Tabib Odası Yönetim Kurulu


Metin / Text
  • Diyarbakır-Mardin-Siirt Tabib Odası Yönetim Kurulu'nun Başbakan Bülent Ecevit'e gönderdiği, 1 Mayıs tutuklularının özgürlüklerine kavuşmalarını talep eden protesto ve başvuru yazısının tam metni aşağıya çıkarılmıştır. Sayın basın temsilcilerine sunulur. 18.5.1979. TABİB ODASI Sayın Bülent Ecevit Başbakan ANKARA Tüm demokratik ülkelerde 1 Mayıs'ın kutlanması temel bir hak olarak kullanılmaktadır. Bu yıl bu hakkın ülkemizde kitlesel olarak kullanılmasının, sıkıyönetimin ilan gerekçesi ile bir ilişkisi olmadığı halde, engellenmesini demokratik hak ve özgürlüklerin kullanılması açısından kaygı verici bulmaktayız. Demokratik bir hukuk devletinde sıkıyönetimin her türlü eylem ve işlemlerinden siyasal iktidarın sorumlu olması gerektiğini, sizin de hakIı olarak savunduğunuz bir ilkedir. 1 Mayıs'ın kutlanmasının engellenmesi ve bunu izleyen gelişmeler içinde başta DİSK Genel Başkanı Sayın Abdullah Baştürk ve TİP Genel Başkanı Sayın Behice Boran olmak üzere yüzlerce yurttaşımızın tutuklanması olayı her şeyden önce siyasal bir öz taşımaktadır. Demokratik yaşamımızın niteliği ve geleceği konusunda kuşkular yaratan, uluslararası alanda ülkemizin sayıgınlığını gölgeleyen siyasal içerikli bu olayın tarih önünde sorumlusu kuşkusuz Başbakan olarak zatialiniz ve başkanlığınızdaki hükümet olacaktır. Başta TİP Genel Başkanı Behice Boran olmak üzere Anayasa'ya sahip çıkmak amacı ile 1 Mayıs'ın yasaklanmasını protesto eden vatandaşlarımıza fiili saldırı ve işkencelere varan işlemlerin yapılması olayı ise, Anayasa ve temel insan haklarına ters düşen eylemlerdir. İnsan onurunun ve sağlığının koruyuculuğunu yapan bir mesleğin mensupları, Anayasa'ya ve demokrasiye saygılı yurttaşlar olarak hükümetinizin sorumluluğu altındaki bu davranışları da şiddetle kınıyor ve protesto ediyoruz. Biz aşağıda imzaları bulunan DİYARBAKIR-MARDİN-SİİRT TABİB ODASI yöneticileri, Anayasa'nın tanıdığı temel bir hakkı kullanmaktan başka «günahları» bulunmayan başta DİSK Genel Başkanı Sayın Abdullah Baştürk ve TİP Genel Başkanı Sayın Behice Boran olmak üzere tüm 1 Mayıs tutuklularının özgürlüklerine kavuşmalarını talep etmeyi demokrasiye ve insan haklarına içtenlikle saygımızın bir gereği saydığımızı arz ederiz. 18.5.1979. DİYARBAKIR-MARDİN-SİİRT TABİB ODASI YÖNETİM KURULU Başkan Genel Sekreter Dr. T. Z. Ekinci Dr. M. Ş. Karakoyunlu (İmza) (İmza) Sayman Veznedar Üye Dt. İ. Karakaya Dr. A. S. Yüksel Dr. K. Işık (İmza) (İmza) (İmza)