Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Metin / Text
  • 3 Temmuz 1973 tarihinde Helsinki'de açılan, 18 Eylül 1973'den 21 Temmuz 1975'e kadar Cenevre'de çalışmalarını sürdüren «Avrupa'da Güvenlik ve İşbirliği Konferansı» sonuçları Helsinki'de 1975 Ağustosunda Türkiye dahil 33 Avrupa ülkesi ile A.B.D. ve Kanada tarafından nihai sened olarak imzalanmıştır. Helsinki konferansına Başbakan Süleyman Demirel de katılmış ve alınan bütün kararlara tümüyle katıldığını belirterek nihai senede imzasını atmıştır. İki yıllık bir süre geçmesine karşın alınan kararlar, uluslararası düzeyde olsun, Türkiye'de olsun uygulanamamıştır. 1 Eylül Dünya Barış günü Barış Derneğinin yaptığı çağrı üzerine 17 Demokratik örgütün oluşturduğu «Helsinki Nihai Belgesi ve Türkiye» konulu bir konferansla başladı. Aynı akşam açık hava tiyatrosunda büyük bir kalabalığın katıldığı «Barış Gecesi» düzenlendi. Uluslararası düzeyde ve ülkemizde, demokratik güçlerin barış konusunda kazanımlarına sahip çıkılması ve hayata geçirilmesi için her boyutta ödünsüz mücadelenin sürdürülmesi yolunda yapılan çalışmalar konferansın önemini daha da artırdı. Barış; savaşsız ve sömürüsüz bir dünya içindir. Dünyamızda savaş ve sömürü olduğu sürece barış için savaşımın devam edeceği, sürekli ve kalıcı bir barış kuruluncaya kadar da güncelliğini yitirmeyeceği ortadadır. Türk Tabipleri Birliği Helsinki nihai senedi'nin «Ekonomi, Bilim ve Teknoloji ve Çevre alanlarında işbirliği bölümünün» çevre konusunu içeren 5. maddesinin hayata geçirilmesi düşüncesiyle «Insan Çevresinin Sağlıklı Kılınması» üzerine hazırladığı tebliğle konferansa katıldı. Konferansın ayrıntılarına girmeden tebliğimizin tam metnini veriyoruz.