Yazar
İ. Tolga BİNBAY
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, Arş. Gör. Dr.

Yazar
Burhanettin KAYA
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, Doç. Dr.