Yazar
Gamze UĞURLUER
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr.

Yazar
Alpay AZAP
Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Öğretim Üyesi, Doç. Dr.