Yazar
Nasır NESANIR
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Arş. Gör.

Yazar
Ali EREM
Manisa Salihli Adala Sağlık Ocağı Hekimi, Dr.

Yazar
Bedri BİLGE
Manisa Merkez 6 No'lu Sağlık Ocağı Hekimi, Dr.

Yazar
Ahmet SALTIK
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr.