Yazar
Işıl ERGİN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Uzm. Dr.

Yazar
Meral TÜRK
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Yrd. Doç. Dr.