Yazar
Çiğdem ÇAĞLAYAN
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Yrd. Doç. Dr.

Yazar
Melike ERKOÇ
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Arş. Gör., Dr.