Yazar
Hatice GİRAY
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Dr.

Yazar
Gazanfer AKSAKOĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr.