Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Metin / Text
  • Geçen sayımızda belirttiğimiz gibi Dergimizin artan maliyet giderlerinden fiatını yükseltmek zorunda kaldık. Tüm okuyucularımızın bu durumu anlayışla karşılayacağına ve Dergimizi yaşatmak için her okuyucumuzun yeni abone bulma işlevini yapacağına inanıyoruz. Türk Tabipleri Birliği 28. Büyük Kongresi sonuçlandı. 3 gün süren kongrede çeşitli örgüt ve sağlık sorunları üzerinde duruldu. Merkez Konseyinin yeni çalışma döneminde rehberlik edecek Büyük Kongre Kararları alındı. İki yıl için görev görecek Merkez Konseyi, Denetim Kurulu ve Yüksek Haysiyet Divanı Üyeleri seçildi. Büyük Kongremiz üzerine ayrıntılı bilgiyi ilk yazımızda veriyoruz. Merkez Konseyi Tam Süre Çalışma Yasasının Uygulanması Üzerine Yönetmelik'te yapılacak değişiklikleri saptadı. Bu sonuçlar geçtiğimiz haftalarda yetkililere iletildi. Gerekli değişimlerin ilgili Bakanlıklarca yapılacağını umuyor ve bu konuda çalışmalara katılacağımızı yineliyoruz. Mevcut benzin sorunu ülkede her alanda yansırken doğal olarak sağlık hizmetlerini de etkilemekte. Konuyu Dr. Güner inceliyor. Dr. Arısoy ve Gökçe, birincil sağlık hizmetinde «Yönetimin ve Teknik Kadroların Bilinçlendirilmesi» konulu öğretiyi çevirdiler. Aynı konuda Dr. Çağatay Güler'in sağlık personelinin meslek içi eğitimi üzerindeki görüşlerini veriyoruz. Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi çalışmalarında iki önemli yazı yayınlıyoruz. Sosyalizasyon ve İlaç konusunu Dr. İğriboz ve Ec. Boyacıgiller hazırladı. Özellikle sağlık ocakları hekimlerine pratik çaIışma hayatlarında rehberlik edecek öğretiyi Dr. Servet Özgür düzenledi. Tıp eğitimi üzerine önemli verilerin yer aldığı Dr. Nejat Akar ve Dr. Süleyman Kaynak'ın araştırmalarını veriyoruz. 8. Varna Kızılhaç ve Sağlık Filimleri Festivalleri'ne katılan Dr. Dora Kalkan festival konusunda görüş ve izlenimlerini aktarıyor. Dr. Selçuk Alsan tıpta önemli bir gelişimi bize getiriyor: Çevirdiği yazı kanın dondurularak saklanması konusunu içeriyor. Bu sayımız da her zaman olduğu gibi Toplum ve Hekim'den haberlerle bitiyor. Gelecek sayıda tekrar buluşmak dileğiyle. TOPLUM ve HEKİM