Yazar
Onur HAMZAOĞLU
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr.

Yazar
Göksel N. DEMİRER
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Prof.Dr.