Metin / Text
  • Türk Tabipleri Birliği 28. Büyük Kongresi 28-30 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Kongrenin ilk gününde kalabalık bir konuk topluluğu hazır bulundu. Başkan Dr. Erdal Atabek'in açış konuşmasından sonra Büyük Kongre Divan seçimine geçildi. Doç. Dr. Altan Kayan divan başkanlığına seçildi. Başkan Yardımcılığına Dr. Salim Canoğulları, divan katipliklerine Dr. Ersan Boysan ve Dt. Tayfur Doğu seçildiler. Kongreye katılan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Sayın Dr. Mete Tan, özellikle Türkiye sağlık hizmetleri ve tam gün yasası konusunu içeren bir konuşma yaptı. Konuklardan DİSK Genel Başkan Vekili Rıza Güven, İstanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın, SSK Genel Müdür Yardımcısı Dr. Engin Tonguç, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemi Demiroğlu, TMMOB adına Yalçın Çilingir, TÖB-DER Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu ve TÜS-DER Genel Başkanı Hasan Fehmi Mavi birer konuşma yaptılar. Öğleden evvelki açılış toplantısından sonra öğleden sonraki oturumda Büyük Kongre'nin diğer gündem maddelerine geçildi. Çalışma Raporu Genel Sekreter Dr. Şükrü Güner tarafından okundu. Mali rapordan sonra tartışmalara geçildi. 28. Büyük Kongre, katılım yönüyle en fazla delegenin hazır bulunduğu kongre idi. Rapor üzerinde görüşmelere ve tartışmalara ikinci gün de devam edildi. Üçüncü gün seçimlere geçildi. Büyük Kongreden sonra yeni seçilen Merkez Konseyi Üyeleri aralarında toplanarak görev bölümünü de yaptılar. 28. Büyük Kongre sonuçlarına göre görev alan Merkez Konseyi, Denetim Kurulu ve Yüksek Haysiyet Divanı Üyelerinin isimleri şunlardır. Merkez Konseyi Üyeleri: Genel Başkan: Dr. Erdal Atabek II. Başkan: Doç. Dr. Esat Eşkazan Genel Sekreter: Dr. Şükrü Güner Sayman: Dt. Sevinç Özgüner Veznedar: Dr. Fazıl Yazıcı Üye:. Dr. Mücahit Atmanoğlıu Üye: Dt. Sinan Yıldız Denetim Kurulu Üyeleri: Dr. Selami Birgen Dr. Alkar Taşan Dr. Semiha Kutay Yüksek Haysiyet Divanı Üyeleri: Dr. Tarık Ziya Ekinci Prof. Dr. Türkan Saylan Dr. Nazmi Boratav Dr. Erdoğan Ererdal Dt. İsmet Koray Dt. İhsan Görgün