Yazar
Murat TÜRKEŞ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Prof. Dr.