Yazar
Nevra AKDEMİR
TÜSAM Araştırmacısı, Tuzla Tersaneler Bölgesi İzleme ve İnceleme Komisyonu Üyesi, MSGSÜ Şehircilik Doktora Öğrencisi