Yazar
Gamze Yücesan ÖZDEMİR
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi

Yazar
Ali Murat ÖZDEMİR
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi