Yazar
Ahmet Haşim KÖSE
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Prof. Dr.

Yazar
Ahmet ÖNCÜ
Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, Doç. Dr.