Yazar
A. Erinç YELDAN
Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü, Prof. Dr.