Yazar
Yiğit KARAHANOĞULLARI
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yrd. Doç. Dr.

Yazar
E. Ahmet TONAK
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası Ekonomi Politik Yüksek Lisans Programı, Prof. Dr.